Berta.me

  1. Ar š.g. 10. februāri Usmas draudzē kalpošanu uzsāk mācītājs Ainārs Kostanda. Sakarā ar jaunā mācītāja kalpošanas slodzi, līdz turpmākajam lēmumam Usmas draudzē dievkalpojumi tiks svinēti mēneša pirmajā un trešajā svētdienā!